Passie

Ik wil mensen bewust maken van alles wat het seizoen te bieden heeft, met gebruikmaking van alles wat de natuur ons geeft: licht, water, lucht en aarde.
Laten zien dat aandacht en respect voor de bodem van grote invloed is op het zaaien en groeien van planten. Laten zien wat de aarde ons te bieden heeft, hoe wij die kunnen versterken in plaats van uit te putten. Hoe we gebruik kunnen en mogen maken van het bodemleven, de dierenwereld, alles wat voor handen is, mits op de juiste manier met de bodem om gegaan wordt.
Voor mij betekent dat: wisselteelt, combinatieteelt, compost, groenbemesters, schoffelen, wieden en alleen daar waar nodig spitten. Zo min mogelijk verstoring van het bodemleven, zo veel mogelijk gebruik maken van wat een gewas nodig heeft of achter laat.

Mensen meer natuurlijk geproduceerde groenten aan bieden, omdat ik geloof dat dit voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal, beter is. Laten ervaren hoe groente er in zijn oorspronkelijke vorm uitziet. Dat een wortel soms vreemde vormen aanneemt omdat de grond verdicht en verhard is, maar daarom net zo lekker kan smaken. Dat niet alles perfect hoeft en kan zijn.